Over ons

Natuurbegraafplaats Hoogengraven is een initiatief van Stichting Heidehof. Sinds de toestemming van de gemeenteraad, eind mei 2019, hebben we gewerkt aan het opzetten van een nieuwe, zelfstandige organisatie voor de natuurbegraafplaats.

Over Hoogengraven
Natuurbegraafplaats Hoogengraven is een 25 hectare groot natuurgebied aan de rand van Ommen in het buurtschap Arriën. Vroeger wierp het stuifzand hier zandduinen op, tegenwoordig vindt u op de natuurbegraafplaats afwisselende natuur met heide, bos en korstmossen.
Een gebied met historie

De onverharde weg langs de natuurbegraafplaats was vroeger een internationale handelsroute: de Hessenweg, waar brede paardenwagens in konvooien langs trokken. In die tijd bestond het gebied uit woeste gronden en stuifzandvlaktes. Pas later zijn de bossen aangelegd door de Marken van Ommen, Arriën en Stegeren.

De nabijgelegen meanders van de Vecht werden al bewoond vanaf ca. 5000 v. Chr. In deze omgeving zijn tientallen grafheuvels, daterend van de late steentijd tot de ijzertijd, gevonden. De oudste grafheuvels zijn het grootst, omdat toen lichamen begraven werden. Later werden mensen gecremeerd en werd de as in een heuvel begraven.

Op Natuurbegraafplaats Hoogengraven is beide mogelijk, zowel de begrafenis van een lichaam, als het begraven van as. Natuurbegraven is een heel natuurlijke manier van begraven die past in deze oude traditie.

Natuurbeheer
Eeuwenlang was dit een open gebied met weinig begroeiing. Toen in 2015 het idee ontstond om op deze plek een natuurbegraafplaats te maken, was de oude heide bijna volledig dichtgegroeid. Oude planten zoals de jeneverbes, heide en verschillende korstmossen waar vroeger veel ruimte voor was, werden overwoekerd door voornamelijk de Amerikaanse vogelkers. Het diverse en open karakter met heide, bos en stuifzanden was vrijwel volledig verdwenen.

Met de komst van de natuurbegraafplaats kwam hier verandering in. Daardoor is er nu ruimte om het natuurgebied intensiever te beheren. De oude openheid is voor een groot deel hersteld. Tegenwoordig kunt u hierdoor kiezen uit een laatste rustplaats in de beslotenheid van het bos, of juist met zicht op de uitgestrektheid van de heide.

De opbrengsten uit de natuurbegraafplaats komen direct ten goede aan het beheer van de natuur op het landgoed. Ook wordt een deel van de opbrengsten gereserveerd voor toekomstig natuurbeheer. Daarmee stellen we de toekomst van het bos veilig en waarborgen we dat deze bijzondere plek behouden blijft. Als nabestaande kunt u hier altijd terugkeren om herinneringen op te halen.