Ommermars

In de oprichtingsfase van de natuurbegraafplaats verlangde de provincie van Stichting Heidehof dat er – naast de verbetering van de natuurwaarden op het terrein van de beoogde natuurbegraafplaats – geïnvesteerd werd in nieuwe natuur. Stichting Heidehof vond in het project Ommermars de ideale partner.

Tussen de Vecht en de Ommer wijk De Dante ligt het gebied Ommermars. Van oorsprong een oud Vechtdal landschap met glooiingen en geulen waar de Vecht vroeger liep. Sinds 2015 zet Burgerinitiatief Ommermars zich samen met Natuur & Milieu Overijssel in om van de Ommermars de mooiste ontmoetingsplek van Ommen te maken met als belangrijkste doelstelling om de natuurwaarden in dat gebied weer te herstellen. 

Recreatie-, natuur- en  waterbeleving vormen de basis van het project, waarbij  educatie en voorlichting een belangrijke rol spelen . De realisatie van het 25 hectare grote gebied is inmiddels van start gegaan nadat er overeenstemming is bereikt tussen de Provincie Overijssel, gemeente Ommen, Staatsbosbeheer en Stichting Heidehof.

Laatstgenoemde twee partijen kochten ieder een deel van het gebied en werken samen met Burgerinitiatief Ommermars en overheden om het gebied de komende jaren om te vormen naar nieuwe belevingsnatuur.