Vrijwilligers

Mensen die afscheid genomen hebben van een dierbare, blijven zich vaak verbonden voelen met de natuurbegraafplaats. We merken dat zij verdieping in die verbinding zoeken en graag anderen willen helpen en steunen na hun eigen ervaringen op Hoogengraven.

Al vanaf de prille start van Hoogengraven, horen we van mensen dat ze het fijn vinden om bij de natuurbegraafplaats betrokken te zijn. We krijgen dan ook regelmatig de vraag of het mogelijk is om op één of andere manier een steentje bij te dragen aan Hoogengraven. Om iets extra’s te doen op of rond de natuurbegraafplaats door te helpen tijdens een uitvaart of door bij het beheer van het bos te helpen.

Waardevol

Dat vinden wij waardevol. Daarom maken we dit graag mogelijk. U kunt ons op diverse manieren als vrijwilliger helpen. Bijvoorbeeld door een rol te spelen bij de ontvangst en begeleiding van gasten tijdens een uitvaart of door mee te helpen op speciale dagen zoals de Inspiratiedag of de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst voor nabestaanden.

Ook kunt u ons helpen met het beheren van de natuur op de begraafplaats. Op Hoogengraven ontfermt de natuur zich na de begrafenis over het graf. Daarom worden graven op Hoogengraven niet ‘bijgehouden’, zoals dat op een reguliere begraafplaats wel gebeurt. Door vrijwilliger te worden bij Hoogengraven helpt u mee met het onderhoud van de natuurbegraafplaats als geheel. Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom!

Uiteraard is vrijwilligerswerk op Hoogengraven en Heidehof niet geheel vrijblijvend. Als u tijdig aangeeft dat u een keertje niet kunt, is dat echter geen enkel probleem. Tijdens de werkzaamheden wordt u op deskundige wijze begeleid door het team van Hoogengraven.

Zeldzame flora en fauna

Op de natuurbegraafplaats Hoogengraven leven en groeien veel planten en diersoorten zoals de das, boomleeuwerik, heivlinder, snortikker en borstelgras. Deze soorten willen we graag hier behouden en hier worden de beheermaatregelen op afgestemd. Om te bepalen of de beheermaatregelen goed worden uitgevoerd, willen we weten welke soorten de natuurbegraafplaats gebruiken als leefgebied. Kun je een soort(groep) inventariseren en wil je dit in een prachtig gebied doen, dan vragen wij om contact op te nemen. In overleg met de ecoloog wordt bepaald wat en hoe je mag gaan inventariseren.

Aanmelden als vrijwilliger?

Om u aan te melden als vrijwilliger belt u ons via 0529 20 80 03. Ook als u vragen heeft horen we graag van u. U kunt ook een e-mail sturen naar info@hoogengraven.org. We nemen vervolgens zo snel mogelijk contact met u op. Tot ziens als vrijwilliger op Hoogengraven!