Veelgestelde vragen

Wat is natuurbegraven?

Natuurbegraven is de oudste en meest natuurlijke manier om een overledene te begraven. Een manier om het lichaam terug te geven aan de natuur. Doordat er eeuwige grafrust is op natuurbegraafplaats Hoogengraven wordt u in de loop der tijd onderdeel van die natuur.

Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van natuurlijke materialen bij natuurbegraven. Daarom vormt uw laatste rustplaats geen belasting voor het milieu. Er zijn geen traditionele grafmonumenten, zodat natuurbegraven er ook echt ‘natuurlijk’ uit blijft zien. Dat is ook voor uw nabestaanden prettig als ze een bezoek brengen aan uw laatste rustplaats.

Lees meer op Wat is natuurbegraven

Wat is het verschil tussen begraven en natuurbegraven?

Eeuwige grafrust
Bij natuurbegraven hebt u eeuwige grafrust. Er wordt niet geruimd op Hoogengraven. Op Hoogengraven vindt u ook geen grafstenen, omdat die niet in het natuurlijk landschap passen. Wel is het mogelijk een houten boomschijf als gedenkteken te plaatsen.

Natuurlijk onderhoud
Op een reguliere begraafplaats dienen graven en grafstenen onderhouden te worden. Hier zijn vaak kosten aan verbonden. Op Hoogengraven ontfermt de natuur zich over een graf. De natuur zelf onderhoudt het graf en zo worden uw nabestaanden niet met onderhoudswerkzaamheden of extra uitgaven belast.

Geen extra kosten
U betaalt een natuurgraf vooraf en eenmalig. Grafrecht en onderhoud zijn daarmee geregeld. Er komen geen extra kosten bij voor uw nabestaanden. Er is veel ruimte voor individuele invulling van het laatste afscheid, zo lang de natuur daarbij niet geschaad wordt.

Welke mogelijkheden zijn er voor graven?

U kunt tijdens uw leven al een mooie plek uitzoeken op Hoogengraven. Een graf krijgt veel ruimte en wordt niet geruimd.
Het is mogelijk om graven zo te plaatsen dat geliefden of familie bij elkaar kunnen komen te liggen. Voor kinderen tot en met 12 jaar is een kindergraf mogelijk.
Is een dierbare al elders begraven, dan is het mogelijk om voor een herbegraving op Hoogengraven te kiezen.
Ook voor urnen, na crematie, is een plek te reserveren op Hoogengraven. De urn moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen in verband met de belasting voor de natuur.

 

Wat kost een graf?

U betaalt tussen de € 2.250 en € 4.750 voor een graf. Een graf in het bosgebied kost € 4.000, op de heide kost een graf € 4.750. Hiermee betaalt u het eeuwigdurend grafrecht in één keer.

Daarbij betaalt u € 695 euro voor de begrafenis zelf. Deze kosten zijn eenmalig: er komen geen onverwachte rekeningen achteraf omdat verlenging van de grafrechten niet nodig is.

Bekijk alle Tarieven.

Hoe draag ik bij aan de natuur?

De natuurbegraafplaats is opgericht om het 25 hectare tellende natuurgebied in stand te houden. Met het reserveren van een eeuwige rustplaats op Hoogengraven draagt u op drie manieren bij aan deze natuur.

Uw eenmalige betaling aan Hoogengraven wordt aangewend voor het huidige beheer van het hele natuurgebied en ook de ontwikkeling van nieuwe natuur op het landgoed.

Daarnaast wordt een deel van de inkomsten gereserveerd voor het toekomstig beheer nadat alle graven zijn uitgegeven.

Maar bovenal beschermt het eeuwigdurend grafrecht het bos en zorgt dit ervoor dat het natuurgebied niet kan worden gebruikt voor andere bestemmingen. En daar is het ons in eerste instantie om te doen.

Zie ook: Stichting Heidehof

Is het verstrooien van as ook mogelijk?

As uitstrooien in de natuur is op Hoogengraven niet mogelijk omdat ons lichaam metalen bevat die van invloed zijn op de natuurlijke vegetatie als ze in de humuslaag terecht komen..

Wel is het mogelijk as uit te strooien in een graf onder de humuslaag. Dit kan eventueel in een urn, mits de urn geen belasting vormt voor de natuur.

Zie ook: Cremeren en natuurbegraven

Zijn familiegraven mogelijk?

Het is mogelijk een familiegraf te reserveren. Op reguliere begraafplaatsen wordt vaak op meerdere lagen begraven. Bij Hoogengraven is dat niet zo. Daarom reserveert u bijvoorbeeld twee of meer graven naast elkaar. Indien u vier of meer graven tegelijk reserveert kunnen we een gereduceerd tarief aanbieden.

Zijn er speciale graven voor kinderen?

Natuurlijk kunnen ook kinderen worden begraven op Hoogengraven. Er is geen aparte plek ingericht om kinderen te begraven. Dit is op de gehele begraafplaats mogelijk. Ouders kunnen een plek reserveren bij het graf van hun kind.

 

Kan ik van tevoren een plek reserveren?

Op elk moment van uw leven kunt u een plek reserveren op natuurbegraafplaats Hoogengraven. Voor u zelf of voor uw dierbaren. Komt u daarvoor rustig langs om een wandeling te maken over het terrein. Zo kunt u de plek uitkiezen die u zelf het mooiste vindt.
In het grafregister worden de exacte coördinaten van uw gereserveerde plek precies vastgelegd. Ook uw nabestaanden kunnen uw graf met deze gegevens gemakkelijk vinden.

Wie regelt de uitvaart?

Meestal wordt de uitvaart geregeld door de familie die daarbij professioneel bijgestaan wordt door een uitvaartverzorger. U kunt de hulp inschakelen van de uitvaartonderneming van uw keuze. Hoogengraven is geen uitvaartonderneming, maar werkt natuurlijk wel nauw samen met de uitvaartondernemer.

We hebben een overzicht van uitvaartorganisaties op onze website geplaatst.

Wat zijn de mogelijkheden voor de afscheidsceremonie?

Bij een begrafenis op Hoogengraven hebt u veel vrijheid voor een persoonlijke invulling van de afscheidsceremonie, zo lang de natuur er geen schade van ondervindt.

U kunt een ceremonie in het sfeervolle ontvangsthuis houden. Hier is plaats voor ongeveer 110 personen. Ook is het in deze ruimte mogelijk om gebruik te maken van een koffietafel, lunchtafel of borrel.

Zie ook: Catering

Welke kist kan ik gebruiken?

U kunt kiezen voor elk omhulsel dat u wilt, mits dit afbreekbaar is door de natuur. Dus geen metalen beslag of kist van spaanplaat.

Een bijzondere mogelijkheid is een kist die gemaakt is van hout, afkomstig van het landgoed Heidehof. Denkt u daarnaast ook aan bamboe, karton of een lijkwade van stof, riet enzovoorts.

Zie ook: Wat is natuurbegraven

Wie onderhoudt mijn graf?

Een groot deel van het onderhoud wordt gedaan door de natuur zelf. Dit is mogelijk omdat er geen natuurvreemde stoffen mogen worden gebruikt in en rond de graven. Hoogengraven is verantwoordelijk voor extra onderhoud, zoals het aanleggen en bereikbaar houden van wandelpaden, het herstellen van het terrein na storm of ander natuurgeweld.

Is versiering op het graf mogelijk?

Bij de begrafenis zelf mogen natuurlijk bloemen worden gelegd op het verse graf. Inclusief linten en andere versieringen. Na twee weken worden deze verwijderd en ontfermt de natuur zich over het graf.

Het is geheel aan u of u daarna een gedenkteken of grafaanduiding wilt. U kunt hierover meer lezen op de pagina Grafmarkeringen.

Kan ik overal begraven worden?

Op Hoogengraven is een grote variatie terreinsoorten. U kunt in het bosgedeelte, bij de poelen of op het heidegedeelte begraven worden. Op sommige plekken op Hoogengraven is begraven niet mogelijk vanwege ecologische omstandigheden.

Zie ook: Een rustplaats kiezen

Hoe vinden nabestaanden mijn graf terug?

Bij een deel van de graven is er een natuurlijk gedenkteken geplaatst in de vorm van een boomschijf met een naam er op. In het ontvangsthuis kunt u informatie vragen over de plek van een specifiek graf. Daar kunt u een plattegrondje meekrijgen waarop het graf dan wordt gemarkeerd.

Is herbegraven mogelijk?

Een reeds overleden geliefde of familielid die elders begraven is, kan herbegraven worden op Hoogengraven. Dat kan bijvoorbeeld in een familiegraf.

 

Is er gedacht aan mensen die slecht ter been zijn?

De wandelpaden op natuurbegraafplaats Hoogengraven zijn niet overal goed begaanbaar voor rolstoelen. We hebben een e-car om u toch de gelegenheid te geven Hoogengraven te ontdekken. Tijdens een begrafenis kan ook gebruik gemaakt worden van een e-car voor wie de afstand naar de plek te groot is.

Dankzij vrijwilligers kunnen mensen op vaste tijden op afspraak een graf bezoeken met deze e-car.

Mogen er honden op het terrein?

Aangelijnd zijn honden welkom. Net als elders is de eigenaar van de hond verplicht om eventuele uitwerpselen zelf op te ruimen.

 

Is er parkeergelegenheid?

Er is bij natuurbegraafplaats Hoogengraven gratis parkeergelegenheid voor circa zestig voertuigen.

 

Is de begraafplaats bereikbaar per openbaar vervoer?

Helaas is de natuurbegraafplaats niet bereikbaar via openbaar vervoer. Wel zou u kunnen reizen naar station Ommen en vanuit daar een taxi naar de natuurbegraafplaats kunnen nemen.

Zie ook: Route

Wanneer is de begraafplaats geopend?

U bent zeven dagen in de week van zonsopgang tot zonsondergang welkom om te wandelen op Hoogengraven, een graf te bezoeken en van de omgeving te genieten.

Het informatiecentrum (in het ontvangsthuis) is open op maandag t/m zondag van 9:00 tot 17:00 uur.

Zie ook: Contact

Kan er muziek gespeeld worden?

In het ontvangsthuis is een audiovisuele installatie waar muziek en presentaties op afgespeeld kunnen worden. .

Ook een geluidsinstallatie voor bij het graf is aanwezig. Deze wordt meestal door de uitvaartverzorger aangevraagd bij het aanmelden van een begraving.

Wat zijn voordelen en nadelen van begraven, cremeren en natuurbegraven?

Het is een van de belangrijkste keuzes bij het uitdenken van uw uitvaartwensen: begraven of cremeren? Sinds enige jaren is er naast begraven en cremeren een derde optie: begraven op een natuurbegraafplaats. We hebben de meest gehoorde argumenten voor begraven, cremeren en natuurbegraven op een rij gezet: begraven, cremeren of natuurbegraven?

 

Heeft u specifieke vragen?

We proberen op onze website zo duidelijk mogelijk te zijn. Natuurlijk kunt u vragen hebben die u liever persoonlijk stelt.

Neem dan contact met ons op.
We helpen u graag.