Gemeenteraad Ommen akkoord

Gisteravond heeft een ruime meerderheid van de gemeenteraad Ommen ingestemd met het principeverzoek van Stichting Heidehof om een natuurbegraafplaats te beginnen nabij Arriën.
Het plan was eerder in twee commissievergaderingen besproken. De procedure voor aanpassing van het bestemmingsplan kan nu in gang worden gezet.

Natuurbegraven past in groene gemeente Ommen

Coalitiepartijen CDA, VVD en PvdA vonden dat er duidelijke randvoorwaarden in het plan stonden. Zo komen er geen verharde paden in het natuurgebied en zullen grafmonumenten en niet-streekeigen beplanting niet worden toegestaan. CDA-fractievoorzitter Annelies Bakelaar stelde dat natuurbegraven zeer goed past bij een groene gemeente als Ommen. In Engeland is natuurbegraven al decennia gemeengoed, en het zou in Nederland ook normaal moeten zijn. Namens LPO noemde Leo Bongers het belangrijk dat inwoners van Ommen hun eigen keuze kunnen maken voor een laatste rustplaats en wil daar geen belemmeringen voor opwerpen. Ook VOV-fractievoorzitter Gerrit de Jonge kon instemmen met het plan, al vond hij het proces niet optimaal verlopen.

ChristenUnie voorman Frans van der Mooren had weliswaar geen ethische of principiële bezwaren tegen natuurbegraven, maar maakte zich zorgen na het verschijnen van een video van de landelijke lobby tegen natuurbegraven over schadelijke stoffen in het menselijk lichaam. Het college van B&W gaf aan dat wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de effecten daarvan op de natuur verwaarloosbaar zijn, maar dat kon CU niet overtuigen. Ook D66 gaf aan ‘vooralsnog gematigd negatief’ te zijn, onder andere omdat niet duidelijk is hoe om te gaan met eventuele andere verzoeken voor de aanleg van een natuurbegraafplaats.

Vervolgtraject

Stichting Heidehof zal nu een verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan indienen. In het projectplan zal veel aandacht zijn voor natuurbeheer. Dit doen we niet alleen. We hebben al vroeg contacten gelegd met natuurorganisaties in het gebied, zoals Natuur & Milieu de Vechtstreek en Landschap Overijssel. In samenwerking met hen gaan we nu het plan verder vormgeven. Naast deze organisaties blijven we in gesprek met uitvaartverzorgers en omwonenden. Naar verwachting zal de procedure nog een jaar in beslag nemen.

De doelstelling is om de kwaliteit van de natuur te verhogen in het gebied. In de afgelopen jaren in het bos dichtgegroeid. Het bosbeheerplan is erop gericht om delen van het bos open te maken en de situatie van 1990 te benaderen, toen er een half open bos was. Bovendien zal de status van het bos veranderen. Tot nog toe was het gebied niet opengesteld voor bezoekers. In de nabije toekomst zal het wel opengesteld zijn.
Meer informatie over het plan kunt u op een speciale pagina op onze website lezen.

Als Stichting Heidehof zijn we blij met het vertrouwen wat de gemeenteraad heeft uitgesproken in ons initiatief. In de komende periode zullen we samen met natuurorganisaties, omwonenden en uitvaartverzorgers werken aan de realisatie van natuurbegraafplaats Ommen.

Geplaatst in Nieuws