Natuurbegraafplaats Ommen besproken in raadscommissie

Op donderdag 9 mei heeft de raadscommissie van Ommen de bestemmingsplanwijziging besproken.

De fracties van CDA, VOV, VVD en PvdA gaven aan voorstander te zijn van de komst van de natuurbegraafplaats. Annelies Bakelaar (CDA): “De fractie van het CDA is ontzettend blij met dit plan.” De VOV had lovende woorden voor de uitwerking en de communicatie rondom het plan.

De fracties van LPO en CU hadden kritische vragen over de gevolgen van eventuele schadelijke stoffen. Wethouder Bongers wees de fracties op de onderzoeken – onder andere van Alterra/Wageningen Universiteit – waaruit bleek dat er geen significant effect op de bodem en het bodemleven is door het vergaan van een lichaam.

D66 wees erop dat, door de komst van de natuurbegraafplaats, in de toekomst de grond niet meer op een andere manier gebruikt kon worden. Dat klopt. Het is ook een van de doelstellingen om van dit gebied een waardevol natuurgebied te maken en zo te voorkomen dat er in de toekomst bijvoorbeeld industrie of woningbouw gerealiseerd wordt.

In 2017 heeft de gemeenteraad al aangegeven in meerderheid achter het plan voor een natuurbegraafplaats in Ommen te staan. Op 29 mei wordt duidelijk of er ook een meerderheid te vinden is voor de manier waarop dit plan nu is uitgewerkt. Dan komt er eindelijk duidelijkheid, na een traject van 3 jaar.

Geplaatst in Nieuws