Natuurbeheer

Natuurbegraafplaats Hoogengraven komt voort uit de behoefte iets te doen voor de verbinding tussen de natuur en de mens. De mens neemt deel aan de natuurlijke keten van leven en dood. Hij komt eruit voort en keert er weer in terug. Sinds eeuwen heeft de mens natuur gebruikt voor eigen doeleinden.

Klimaatcrisis, gebrek aan voedsel en grondstoffen laten zien, dat grenzen van het gebruik zijn bereikt. Een nieuwe grondhouding is nodig. Bij alles wat we doen, zou het verstandig zijn om te bedenken welke invloed dit op de natuur heeft. De natuur wijst de weg.

Het natuurgebied wordt onderhouden volgens het beheerplan van Stichting Heidehof

Herstel openheid

Onderstaande kaarten laten zien hoe het gebied in de loop der jaren is dichtgegroeid. Het open karakter van de heide en stuifzand was anno 2015 vrijwel volledig verdwenen, tezamen met de daarbij horende biodiversiteit.

De doelstelling is om de kwaliteit van de natuur te verhogen in het gebied. Er staan vrij veel exoten in het bos, voornamelijk Amerikaanse Vogelkers, die vanwege het overwoekerende karakter ook wel Bospest wordt genoemd.

Deze zullen grotendeels verwijderd moeten worden om de oorspronkelijke bomen de ruimte te geven. Het bosbeheerplan is erop gericht om delen van het bos open te maken en de situatie van 1990 te benaderen.

We willen dus graag meer openheid in gebied. Dat bereiken we onder andere door het terugdringen van de wildgroei van exoten. Daarmee kunnen we het oorspronkelijke karakter terugbrengen met ruimte voor Eik, Berk en Grove Den

 

 

RondleidingOntdek Natuurbegraafplaats Hoogengraven

Hoogengraven is van zonsopkomst tot zonsondergang geopend.
7 dagen per week zijn wij aanwezig tussen 9.00 en 17.00 uur

Bezoek Hoogengraven